Notarius Publicus
Vaksalagatan 6, Uppsala

Tel: 018-15 30 35
MÅNDAGAR HAR VI EXTRA DROP-IN KL.15.00 - 17.00

Tjänster

Exempel på Notarius Publicus tjänster

  • bestyrkande av namnunderskrifter
  • bekräftande av firmateckningsrätt
  • utfärdande av apostille
  • bestyrkande av kopior av pass och andra handlingar
  • utfärdande av apostille
  • legalisering av affärshandlingar
  • notarisering av köpehandlingar för fastigheter utomlands
  • bestyrkande av betyg från skolor och universitet

Öppettider

Drop-in måndagar – torsdagar kl. 10.00 – 11.30

Annan tid bokas i förväg på telefon:

Notarius Publicus

Advokat Olof Wijk: 018-15 30 35

Biträdande Notarius Publicus

Advokat Eva Gustafsson: 018-60 72 80

Begränsat öppethållande sommartid och i samband med helger.

Vad är en Notarius Publicus?

Notarius Publicus förordnas av Länsstyrelsen enligt Förordning (1982:327) om notarius publicus. Den som ska skriva under en handling måste personligen besöka vårt kontor. Här visar man giltig ID-handling och notarius publicus bevittnar sedan signaturen. Vid bestyrkande av en firmateckning krävs registerutdrag från Bolagsverket som visar vem/vilka som tecknar företaget.

Apostille är ett intyg som stämplas på handlingar som ska visas upp i ett annat land.